Абониране

Политика за поверителност

С настоящата Политика за поверителност се определя начинът, по който Devoyka.info събира, използва, поддържа и унищожава информацията събрана от потребителите (Потребителят) на Devoyka.info – Момичешки работи (Сайта). Тази политика за поверителност се прилага както към Сайта, така и към всички продукти и услуги предлагани от Devoyka.info.

Лични данни

Ние може да събираме от Потребителите и съхраняваме данни позволяващи тяхната персонална идентификация по различни начини, включително но не ограничено до: когато Потребителят посети Сайта, когато Потребителят се регистрира на Сайта, както и във връзка с други действия, услуги или ресурси достъпни посредством Сайта. Потребителите могат да бъдат помолени да предоставят име, адрес на електронна поща. Ние събираме персонална информация от Потребителите само ако те доброволно ни предоставят тази информация. Потребителите могат винаги да откажат предоставянето на информация, посредством която могат да бъдат идентифицирани. Възможно е от това да произтече ограничение или прекратяване на достъпа до части или до цялото съдържание на Сайта.

Неперсонифицирана информация

Ние можем да събираме неперсонифицирана информация относно Потребителите във всеки момент, в който Потребителите използват Сайта. Неперсонифицираната информация може да включва данни като – наименование и версия на браузъра, типа компютърна конфигурация, начинът на достъпване на Сайта от Потребителя, операционна система, интернет доставчик и друга подобна информация.

От 11 април 2014 година ние събираме информация обобщаваща демографски данни за посетителите на сайта и споделени интереси от потребителите на сайта. Ние събираме подобна информация само от потребители позволили публичен достъп до подобен род информация приемайки общите условия на доставчици на услуги като Google. За целите на анализа ние използваме Google Analytics Demographics and Interest Reports. Тази информация не може да идентифицира отделни потребители и се използва единствено с цел подобряването на начина на организиране и поднасяне на съдържанието на сайта devoyka.info

Бисквитки на браузъра

Нашият сайт може да използва „бисквитки“ (cookies) с цел подобряване на обслужването на Потребителя. Браузърът на Потребителя съхранява „бисквитките“ на локалния компютър на Потребителя и е възможно да използва част или цялата записана информация в тях. Потребителят има правото и възможността на промени настройките на своя браузър и да не приема използването на „бисквитки“. В такъв случай е възможно части от сайта или предоставяните услуги на не функционират коректно или изобщо.

Как събираме информация

Devoyka.info може да събира и използва персонална информация за Потребителите със следните цели:

 • – Да подобри предоставяните услуги
  Предоставяната от Вас информация спомага за предоставянето на услуга съобразно възможностите и особеностите на използваното от вас устройство или персонален компютър.
 • – Да подобри Сайта
  Ние можем да използваме предоставяната от Вас информация с за подобряване на предоставяната информация, продукти и услуги на Сайта.
 • – Да предложи отстъпки, конкурси, анкети и други специални услуги на Сайта
  Да изпращаме информация на Потребителите, която те са съгласни да приемат относно теми и съдържание, което би било полезно или интересно за тях.
 • – Да изпращаме важни съобщения
  Ние може да използваме записаният при нас адрес на електронна поща за да отговорим на запитвания или заявки на Потребителите. Ако Потребител желае да получава регулярно писма за обновления, нови публикации или информация относно услугите то той/тя може да се запише в списъка за автоматично изпращане на новини. По всяко време Потребителят може да се отпише от получаването на последващи съобщения, като следва инструкциите за отписване изпращани под всяко съобщение.

Как защитаваме информацията

Ние прилагаме подходящи и сигурни практики за събиране, съхранение и обработка на предоставяната от Потребителя информация с цел да предотвратим всякакъв неупълномощен достъп до вашата персонална информация като потребителско име, парола, кореспонденция и всяка друга информация съхранявана в Сайта.

Споделяне на вашата персонална информация

Ние не продаваме, разменяме или използваме вашата лична информация с други организации или лица. Ние можем да споделяме само неперсонифицирана статистическа информация генерирана на база характеристики от вашия профил. Тази информация не може да бъде използвана за установяване на истинската самоличност на Потребителя. Ние можем да използваме доставчици на външни услуги за да управляване Сайта или предлаганите на него услуги, като например за изпращането на регулярни електронни писма, анкети, анализ на статистиките и други подобни.

Други уебсайтове

Потребителите може да виждат реклами или друго съдържание на нашия Сайт, което е взаимствано или има връзка към сайтове и услуги предоставяни от нашите партньори, доставчици, рекламодатели, спонсори и други трети страни. Ние нямаме контрол върху съдържанието, както и върху връзките налични върху тези сайтове, както и не носим отговорност за практиките и методите на предоставяне на услуги и съдържание от сайтове с входящи или изходящи връзки от Сайта. Възможно е тези сайтове или услуги да променят тяхната политика за обслужване на клиентите или политика за поверителност. Използването на други сайтове, включително такива, които имат хипервръзки към Сайта, е предмет на публикуваните и прилаганите от тези сайтове общи условия и политики.

Реклама

Рекламите появяващи се на нашия Сайт могат да бъдат предоставяни на Потребителя от наши рекламни партньори, които могат да използват „бисквитки“ (cookies). Употребата на „бисквитки“ позволява на сървъра на рекламния партньор да разпознава компютъра на потребителя с цел събиране на неперсонифицирана информация относно ползвателя на компютъра използван за изобразяване на рекламите. Този род информация се използва от рекламните мрежи за предоставянето на специално подбрани рекламни предложения, които според рекламната мрежа биха били от най-голям интерес за Потребителя. Настоящата Политика за поверителност НЕ покрива употребата на „бисквитки“ от рекламодателите.

Google Adsense

Някои от рекламите на Сайта могат да бъдат доставяни от Google. Специфичната употреба от Google на т.нар. DART cookie позволява на Потребителя да бъдат предоставяни реклами базирани на неговите посещения на Сайта или на други сайтове в Интернет. DART използва неперсонифицирана информация, която не може да бъде използвана за установяване на истинската самоличност на Потребителя като неговото име, електронна поща, физически адрес и др.под. Всеки потребител може да активира/деактивира употребата на DART cookie посещавайки тази страница за получаване на допълнителна информация http://www.google.com/privacy_ads.html

Промени в настоящата Политика за поверителност

Devoyka.info има правото да променя тази Политика за поверителност по всяко време. След всяка промяна, администрацията на сайта се задължава да промени датата на последна актуализация в дъното на тази страница. Администрацията на Сайта насърчава Потребителите редовно да проверяват съдържанието на настоящата страница за промени в Политиката за поверителност с цел защитаване на тяхната лична информация. Вие осъзнавате и приемате, че е изцяло ваша отговорност да следите за промени в Политиката за поверителност с редовното посещаване на настоящата страница.

Приемане на условията

С използването на този Сайт, вие подписвате приемането на настоящата Политика за поверителност и приложимите Общи условия. Ако не сте съгласен със съдържанието на настоящата политика, моля не използвайте Сайта. С продължаващата употреба на Сайта вие приемате всички промени направени в Политиката за поверителност.

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси относно настоящата Политика за поверителност, практиките използвани от този сайт или начинът, по който вие използвате Сайта, моля свържете се с нас:
Devoyka.info
Devoyka.info
Devoyka.info
Варна 9000
Владиславово 152 А

+359 882 65 73 15
admin@devoyka.info

Последна актуализация 21 Януари 2014 година

Предходни актуализации
21 Януари 2014 година

Правила на форума

Девойка.инфо предоставя възможност на всеки да изкаже своето мнение или да зададе въпрос, но при задължителното спазване на определени Правила. Спазването на Правилата гарантира качеството на дискусията и на цялата информация на сайта.

Какво е Репутация

Репутацията е приблизителна оценка на доверието на потребителите във вас. Най-добрият начин да повишите репутацията си е да се отнасяте с уважение към околните, да задавате интересни въпроси и да давате компетентни отговори. Ето как се определя репутацията на потребители за определени действия.

Общи условия

С посещаването на Devoyka,info, разглеждането, публикуването или използването по какъвто и да било начин на информационния ресурс на сайта Вие се съгласявате и безусловно приемате настоящите Общи условия.

Политика за поверителност

С настоящата Политика за поверителност се определя начинът, по който Devoyka.info събира, използва, поддържа и унищожава информацията събрана от потребителите (Потребителят) на Devoyka.info - Момичешки работи (Сайта).